Studio 52nd

Studio 52nd maakt de afgelopen jaren een professionaliseringsslag. In 2021 is het bestuur samengesteld conform de Governance Code en gaat het aan de slag met het verder implementeren van HR-en personeelsbeleid en de toepassing van beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle.

Daarnaast onderschrijft Studio 52nd de Fair Practice Code. De komende jaren werkt Studio 52nd op kantoor daarom steeds minder met ZZP-contracten en neemt de organisatie meer personeel in dienst. Daar zijn in 2020 de eerste stappen in gezet. In 2024 vallen de beloningen voor medewerkers in de juiste schaal voor hun functie. Daarbij werkt Studio 52nd in stappen naar vergoedingen conform de CAO Toneel en Dans.

In onze projecten maken we onderscheid tussen de Special Editions en Kids Editions.

De Special Editions zijn onze professionele voorstellingen die door heel Nederland te zien zijn. De professionals die betrokken worden bij deze projecten krijgen voor hun werk een vergoeding. De komende jaren werken we er in stappen naartoe deze vergoedingen conform de CAO Toneel en Dans te maken.

De Kids Editions functioneren meer als communityproject – een vorm van cultuurparticipatie op buurtniveau. De komende jaren werken wij steeds meer samen met opleidingen voor het verschaffen van theaterstageplekken, waarvoor wij een stagevergoeding bieden.

Samenstelling bestuur per 01-06-2021

Brendan Walsh (Voorzitter)

sinds 08-12-2020 

Anouk Leeuwerink (secretaris)

sinds 18-08-2020 

Marian Koek (Penningmeester)

sinds 26-10-2018

Samia El-Abodi (bestuurslid)

sinds 03-07-2017

Samir el Hadaoui (bestuurslid)

sinds 01-03-2020

Samenstelling adviesraden

De adviesraden adviseren het (nieuwe) bestuur en de directie op maatschappelijk strategisch, artistiek, zakelijk/financieel en HR gebied. Deze raden komen één keer per jaar bijeen om met het bestuur en de directie de plannen te evalueren. In de raden van advies zullen naast de bestuursleden zitting nemen: Jurenne Hooi en Melissa Acton (maatschappelijke adviesraad), Lara Staal, Birte ten Hoopen en Saar Vandenberghe (artistieke adviesraad).

Fair Practice Code en vrijwillige professionals

Onze Kids Editions worden gespeeld en geregisseerd door professionele theatermakers en theaterstudenten, die zich vrijwillig inzetten om de toneelstukken van de kinderen tot leven te wekken. Deze voorstellingen kunnen dus alleen bestaan bij de gratie van de gulheid van theatermakers die hun tijd en talenten in onze kinderen willen investeren.

Met betrekking tot vrijwilligers- en stageplaatsen hanteert in de Fair Practice Code de volgende kernwaarde: “Er wordt, met inachtneming van het belang van flexibiliteit in de sector, scherp gekeken naar de verhouding onbetaalde en betaalde krachten, secundaire arbeidsvoorwaarden en gelijke behandeling. Een vrijwilligers- of stageplaats aanbieden vereist dan ook een heldere definitie van de functie, de arbeidsvoorwaarden en een passende vergoeding.”

Wij zijn daarom in gesprek met onze vrijwillige acteurs en regisseurs over onze Kids Editions. Want hoewel deelname aan de Kids Editions een vrijwilligersklus blijft – een donatie of sponsoring, zo je wil, van je expertise aan de kinderen in Amsterdam Oost – blijven we met onze makers in contact of wat wij vragen redelijk is. Bijvoorbeeld in tijden van corona – als betaald werk ook al schaars is. En of wij daar, buiten financiële vergoedingen, genoeg tegenover stellen.

Jente Jong over Fair Practice bij Studio 52nd

Jente Jong, schrijfster, actrice en vrijwilliger bij Studio 52nd

Over je vraag. Ja, dat is en blijft een lastig onderwerp, zeker met de Fair Practice Code in het achterhoofd. Ik zie mijn werk voor de Playmaking voorstellingen als mijn vorm van vrijwilligerswerk, van teruggeven aan de maatschappij. Ik doe het omdat ik het deze kinderen ontzettend gun boven zichzelf uit te stijgen en te ontdekken dat theater er is en wat het kan betekenen.

Marrit Bausch over Fair Practice bij Studio 52nd

Marrit Bausch, theaterdocent en vrijwilliger bij Studio 52nd

“Randvoorwaarden zijn heel belangrijk. Reiskostenvergoedingen en lekker eten, dat is wel zo fijn. Als jullie er helder over zijn, dan is de rest aan mij. Bij jullie spelen vind ik leuk. Dáár doe ik het voor.”