Organisatie

Studio 52nd houdt zich aan de Governance Code, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. We evalueren ons beleid regelmatig aan de hand van deze codes. 

Heb je een klacht of wil je overleg voeren over een voorval waar je je niet prettig over voelt, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Theo Schut: vertrouwenspersoon@studio52nd.nl 

Beloningsbeleid

Als voormalige vrijwilligersorganisatie maken we een eerlijke vergoeding (fair pay) onze topprioriteit. Zzp’ers en personeel in dienst krijgen vergoedingen conform de CAO Toneel en Dans en mogen al hun uren declareren. Vrijwilligers en stagiairs krijgen een vrijwilligers- of stagevergoeding. Wie buiten Amsterdam woont, krijgt een reiskostenvergoeding. Ook onze jonge ervaringsdeskundigen krijgen vanaf 2024 een (vrijwilligers)vergoeding en indien nodig haal-en-breng service. 

Bij goed functioneren krijgen medewerkers een dienstverband aangeboden. Tijdens het tekenen van vrijwilligers- of arbeidscontracten, neemt een directielid deze met de nieuwe medewerker door om de wederzijdse verwachtingen vast te stellen. Medewerkers ontvangen bij indiensttreding daarnaast nog ons bedrijfscultuurboek. 

Samenstelling bestuur per 1 februari 2024

Brendan Walsh

voorzitter

sinds 08-12-2020

Marleen Beumer

secretaris

sinds 13-03-2022

Marian Koek

penningmeester

sinds 26-10-2018

Yinkse Silva

algemeen lid

Sinds 24-01-2024

Samenstelling adviesraden

De adviesraden adviseren het (nieuwe) bestuur en de directie op maatschappelijk strategisch, artistiek, zakelijk/financieel en HR gebied. Deze raden komen één keer per jaar bijeen om met het bestuur en de directie de plannen te evalueren. In de raden van advies zullen naast de bestuursleden zitting nemen: Jurenne Hooi en Melissa Acton (maatschappelijke adviesraad), Lara Staal, Birte ten Hoopen en Saar Vandenberghe (artistieke adviesraad), Theo Schut (HR-advies). 

Studio 52nd maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimale cookies' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Je hebt ook de keuze voor 'minimale cookies', als je dit liever niet hebt.