Organisatie

Studio 52nd maakt de afgelopen jaren een professionaliseringsslag. In 2021 is het bestuur samengesteld conform de Governance Code en gaat het aan de slag met het verder implementeren van HR-en personeelsbeleid en de toepassing van beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle.

Daarnaast onderschrijft Studio 52nd de Fair Practice Code. De komende jaren werkt Studio 52nd op kantoor daarom steeds minder met ZZP-contracten en neemt de organisatie meer personeel in dienst. Daar zijn in 2020 de eerste stappen in gezet. In 2024 vallen de beloningen voor medewerkers in de juiste schaal voor hun functie. Daarbij werkt Studio 52nd in stappen naar vergoedingen conform de CAO Toneel en Dans.

In onze projecten maken we onderscheid tussen de Special Editions en Kids Editions.

De Special Editions zijn onze professionele voorstellingen die door heel Nederland te zien zijn. De professionals die betrokken worden bij deze projecten krijgen voor hun werk een vergoeding. De komende jaren werken we er in stappen naartoe deze vergoedingen conform de CAO Toneel en Dans te maken.

De Kids Editions functioneren meer als communityproject – een vorm van cultuurparticipatie op buurtniveau. Sinds 2022 bieden we acteurs die meespelen in de voorstellingen een passende vergoeding voor hun tijd. 

Samenstelling bestuur per 1 juni 2021

Brendan Walsh

voorzitter

sinds 08-12-2020

Marleen Beumer

secretaris

sinds 13-03-2022

Marian Koek

penningmeester

sinds 26-10-2018

Samenstelling adviesraden

De adviesraden adviseren het (nieuwe) bestuur en de directie op maatschappelijk strategisch, artistiek, zakelijk/financieel en HR gebied. Deze raden komen één keer per jaar bijeen om met het bestuur en de directie de plannen te evalueren. In de raden van advies zullen naast de bestuursleden zitting nemen: Jurenne Hooi en Melissa Acton (maatschappelijke adviesraad), Lara Staal, Birte ten Hoopen en Saar Vandenberghe (artistieke adviesraad), Theo Schut (HR-advies). 

Randvoorwaarden zijn heel belangrijk. Reiskostenvergoedingen en lekker eten, dat is wel zo fijn. Als jullie er helder over zijn, dan is de rest aan mij. Bij jullie spelen vind ik leuk. Dáár doe ik het voor.

— Marrit Bausch, theaterdocent en vrijwilliger bij Studio 52nd

Studio 52nd houdt zich bij het aanbieden van vrijwilligers- en stageplaatsen aan de Fair Practice Code. Hiervoor hanteert de Code de volgende kernwaarde: “Er wordt, met inachtneming van het belang van flexibiliteit in de sector, scherp gekeken naar de verhouding onbetaalde en betaalde krachten, secundaire arbeidsvoorwaarden en gelijke behandeling. Een vrijwilligers- of stageplaats aanbieden vereist dan ook een heldere definitie van de functie, de arbeidsvoorwaarden en een passende vergoeding.”

Studio 52nd maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimale cookies' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Je hebt ook de keuze voor 'minimale cookies', als je dit liever niet hebt.