Wetenschappelijk onderzoek

De werkwijze van Studio 52nd is meermaals onderzocht. Daar worden hele positieve conclusies uit getrokken. We delen ze dan ook graag. Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten. 

De Raad der Wijze Kinderen onderzocht: veranderkracht!

De kinderraad werkte met Stichting Alexander aan adviezen voor Studio 52nd

Top:

  • Blijf doorgaan met het versterken van het zelfvertrouwen van de kinderen/jongeren.
  • Het is fijn dat Studio 52nd je kan ophalen en brengen naar huis.
  • Het is goed dat er tussen het serieus bezig zijn, tijd is voor leuke dingen.

Tip:

  • Zo min mogelijk wisselen van buddy's.
  • De kinderen ook laten mee bepalen over wat ze gaan eten.

Stichting Alexander en Kinderraad (2023), Infographic: De Raad der Wijze Kinderen onderzocht: veranderkracht!

Publieksonderzoek FOK ME HOKJE

Studio 52nd gaf Radar Advies opdracht om een publieksonderzoek uit te voeren. Voor het impactonderzoek onder ons publiek vulde een vijftigtal leerlingen van het Lumion College in Amsterdam een enquête in. Daarnaast nam een aantal leerlingen deel aan een focusgroep over de voorstelling. 

De onderzoekers concluderen: "Bijna alle leerlingen begrijpen problemen en worstelingen van LHBTIQA+-jongeren beter na het zien van de voorstelling en het volgen van de verdiepende educatie. En bijna de helft van de leerlingen vindt de acteurs en docenten die uit de kast kwamen moedig. 

Dit komt overeen met het idee van de docenten dat jongeren het leven van LHBTIQA+-jongeren beter begrijpen. Uit de focusgroep komt naar voren dat juist het zien en meeleven met andere perspectieven leidt tot nieuwe inzichten."

Radar Advies (2022), Evaluatie educatietraject FOK ME HOKJE: Rapportage RadarAdvies

Evaluatie: Wie is baas?

Met hulp van Jacomijne Prins startten we rond het schrijftraject van WIE IS BAAS? een onderzoek naar de impact ervan op de schrijvende jongeren. De bevindingen van onderzoeker Paulien Schaank waren dat de impact van WIE IS BAAS? met name terug te vinden is op de terreinen van erkenning, empowerment en weerbaarheid. 

“Erkenning had betrekking op de positieve bevestiging die leerlingen vanuit hun omgeving (m.n. medeleerlingen en ouders) ervoeren voor het feit dat ze iets te vertellen hadden dat ertoe deed en dat mensen in hun omgeving wist te raken. Empowerment had betrekking op het aanscherpen van hun kritische vermogen met betrekking tot het bestaan van racisme en discriminatie in Nederland en de activering van dit kritisch vermogen door mee te praten over inhoud en omvang van dit probleem ten overstaan van een (theater)publiek. Impact op het gebied van weerbaarheid kwam tot stand door de vele ontmoetingen met ervaren verhalenvertellers die hen leerden dat discriminatie iets is waar je (ook buiten je familiekring) met mensen over kunt praten en dat er concrete manieren zijn om met discriminatie om te gaan.”

Prins, J. en Schaank, P. (2020), Evaluatie: WIE IS BAAS?

Wie is baas? als best practice 

"Voor gemeenten die aan de slag willen met educatie over het slavernij- en kolonisatieverleden vanuit meerdere perspectieven, raadt onderzoeker Hanneke Felten aan te gaan kijken naar de initiatieven die er nu al zijn: ‘Er zijn in de praktijk al diverse hele interessante initiatieven en educatieprogramma’s die het slavernij- en/of koloniale verleden vanuit meerdere perspectieven aan bod laten komen. Voorbeelden zijn: de educatie die de The Black Archives verzorgt, het vak Afro Nederlandse Studies van Zawdie Sandvliet, de Keti Koti Tafels, het ‘Mapping Slavery’ project, de gastlessen van Educatie Studio, gastlessen en lezingen van Stichting Stil Verleden en het theaterprogramma voor scholen van Studio 52 ‘Wie is baas’."

Felten, H. Educatie geven over het slavernij- en koloniale verleden: wat werkt?, kis.nl, 18 december 2019

Studio 52nd maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimale cookies' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Je hebt ook de keuze voor 'minimale cookies', als je dit liever niet hebt.