Missie en visie

Studio 52nd biedt jonge mensen een podium en een publiek tegen de verharding en de verwijdering.

De samenleving verhardt. Een groeiende groep mensen is niet meer bereid om naar elkaar te luisteren. Ze hebben geen ruimte én tijd meer om te luisteren naar de ander, te kijken en te voelen wie zij of hij is. Daar komt bij dat het erop lijkt dat er ook steeds minder begrip is voor mensen met andere overtuigingen. Dat moet anders, want het risico is levensgroot dat zo steeds meer groepen in de samenleving aan de zijlijn komen te staan. Met alle gevolgen van dien. Want wie niet – meer – mag meepraten en meedoen, wie niet meer gezien of gehoord wordt, raakt geïsoleerd en gefrustreerd.

Onze voorstellingen nodigen mensen uit om in gesprek te gaan met juist die jongeren. Ons theater gaat over onderwerpen die als lastig worden gezien. Door volwassenen, door jongeren en vaak zelfs ook door de jongeren met wie we samenwerken.

Naar ons idee kun je pas iets zeggen over de overtuiging van een ander als je weet wat haar of zijn drijfveren zijn. Als je vragen hebt gesteld en hebt geluisterd naar de antwoorden. Als je die begrijpt, krijg je meer begrip. Wat overigens niet wil zeggen dat je het met de ander eens moet zijn.

Wij verbinden waar verwijdering dreigt; we verklaren waar onbegrip dreigt en ontroeren waar verharding dreigt. We nemen ons publiek mee in de verhalen en de leefwereld van de jongeren; van de stillen en de schreeuwers. Dat publiek zijn de jonge mensen zelf, maar ook de bepalers en beslissers over jongeren. Dankzij onze voorstellingen komen zij meer op gelijke voet met jonge mensen die we een podium bieden. Iedereen is dan gelijkwaardig. Niets meer en niets minder.

Met onze voorstellingen drukken we even op de pauzeknop. We geven de stillen het woord en de schreeuwers de kans om duidelijk te maken waarom ze zo schreeuwen. Het publiek luistert. Echt. Zonder interrupties, zonder onderbrekingen, zonder tegenwerpingen. En dan? Dan komt het gesprek op gang.

Motiverend

Hoe moedig is het als je je eerste theaterteksten op papier zet? Hoe moedig is het om onderwerpen aan te kaarten die veel mensen liever uit de weg gaan? Wij motiveren mensen. We helpen ze om het avontuur dat leven heet aan te gaan. Om te ontdekken wat ze echt vinden en hoe veelbelovend ze zijn. Zo wakkeren we ontwikkeling en verdieping aan.

Onbevangen

Dit ene woord zegt hoe wij in de wereld staan. Door onbevangen te zijn, scheppen we de ruimte en de vrijheid voor het ontwikkelen van inzicht bij mensen. Bij kinderen, bij jongeren en bij iedereen die met hen te maken heeft. Inzicht in zichzelf en in de wereld om hen heen. Ze krijgen dat door met ons samen te werken en door deelgenoot te zijn van onze voorstellingen.

Eigenzinnig

We hadden natuurlijk ook onafhankelijk kunnen schrijven, maar dat is niet sterk genoeg. Juist onze eigenzinnigheid maakt ons sterk en sterkt ons in onze overtuigingen. Dat komt voort uit onze scherpe blik op de samenleving waarvan we deel uitmaken. Daarover hebben we iets te zeggen. En al onze doelgroepen ook. Wij bieden een podium én een spiegel.

Samen

Met z’n allen maken we deel uit van de samenleving. Maar dat samen leven kraakt hier en daar nogal. Daar willen wij wat aan doen. Met theater. Met teksten die ontstaan vanuit persoonlijke belevingswerelden en eigenzinnig-heid. Met stukken die als doel hebben om het gesprek op gang te brengen. Om te helpen praten en luisteren. Naar elkaar, hoe verschillend we ook zijn. Want dat brengt ons weer samen.

Stuwkracht

Wat wij doen heeft stuwkracht. En die is gericht op thema’s; op onderwerpen; op doelgroepen waarvan wij vinden dat ze aandacht verdienen. We gebruiken onze stuwkracht om die uit de schaduw te halen en op een theatrale manier in de schijnwerpers te zetten. En wat gezien wordt; wat in het licht staat – dat bestaat. Daar kan niemand meer omheen.

Studio 52nd maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimale cookies' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Je hebt ook de keuze voor 'minimale cookies', als je dit liever niet hebt.