Waar hebben we het moeilijk mee in de samenleving? Welke jongeren vinden we lastig? Die thema’s en die groepen zoeken we op. De jongeren schrijven zelf. Daarvoor geven we ze een korte cursus toneelschrijven. Theatergroepen als MAAS, Urban Myth en Wunderbaum spelen hun stukken. Onderwerpen: vastzitten in een jeugdgevangenis; seksueel grensoverschrijdend gedrag (met slachtoffers én daders), radicalisering, armoede en gender. De voorstellingen zijn voor een brede groep jongeren; van VWO tot VMBO. We koppelen aan elke voorstelling een lespakket om met leerlingen het thema verder te verdiepen. Studio 52nd komt dus ook op school.

Voorstellingen

WIE IS BAAS?

EEN VOORSTELLING OVER HET KOLONIALE HEDEN

GESCHREVEN DOOR JONGEREN MET OF ZONDER VOOROUDERS UIT DE KOLONIËN

De jongeren van Open Schoolgemeenschap Bijlmer schreven onder begeleiding van de studio hun gedachten en gevoelens op over de zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. Drie theatermakers gingen vervolgens met de teksten aan de slag, om te zoeken naar de beste vorm voor het toneelstuk. De eindregie is in handen van Gable Roelofsen.