Waar hebben we het moeilijk mee in de samenleving? Welke jongeren vinden we lastig? Die thema’s en die groepen zoeken we op. De jongeren schrijven zelf. Daarvoor geven we ze een korte cursus toneelschrijven. Theatergroepen als MAAS, Urban Myth en Wunderbaum spelen hun stukken. Onderwerpen: vastzitten in een jeugdgevangenis; seksueel grensoverschrijdend gedrag (met slachtoffers én daders), radicalisering, armoede en gender.

De voorstellingen zijn voor een brede groep jongeren; van VWO tot VMBO. We koppelen aan elke voorstelling een lespakket om met leerlingen het thema verder te verdiepen. Studio 52nd komt dus ook op school.

Voorstellingen

WIE IS BAAS? – nov en dec 2020

EEN VOORSTELLING OVER HET KOLONIALE HEDEN GESCHREVEN DOOR JONGEREN MET OF ZONDER VOOROUDERS UIT DE KOLONIËN

De jongeren van Open Schoolgemeenschap Bijlmer schreven onder begeleiding van de studio hun gedachten en gevoelens op over de zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. Drie theatermakers gingen vervolgens met de teksten aan de slag, om te zoeken naar de beste vorm voor het toneelstuk. De eindregie is in handen van Gable Roelofsen.

FOK ME HOKJE – 14 jan – 19 feb 2020

EEN VOORSTELLING OVER GENDER EN SEKSUELE VOORKEUR

Jongeren die heen en weer bewegen op de lijn van het genderspectrum schrijven over hoe zij dit ervaren. Hoe verhoudt deze beweging zich tot hun seksualiteit en seksuele voorkeur? Hoe ervaren zij de reacties van de buitenwereld? En vooral: hoe vinden zij hun eigen weg en kracht om uit opgelegde hokjes te breken?